Chính sách bảo hành - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIẤY TISSUE VIỆT NAM